رشته آشی رشد
3500 تومان
3500
کد محصول:
6260170230087
دسته بندی:
انواع رشته آشی و سوپی
توضیحات کوتاه
توضیحات
ویژگی های محصول
نظرات کاربران

کد بهداشتی ساخت کالا
وزن
نوع
35/12198
500 گرم
رشته آشی
محصولات مرتبط
رشته پلویی گلها
4150
4150 تومان
رشته پلویی ترخینه
نا موجود
رشته آشی زر ماکارون 500 گرم
3500
2520 تومان
رشته آشی ترخینه
4000
3500 تومان
رشته سوپی آشیانه ای زر ماکارون
1750
1312 تومان
رشته اشی مطهر
نا موجود
رشته آشی سمیه 500 گرم
نا موجود
رشته اشی توتک
نا موجود