لبنیات ژال
تعداد محصولات: 8
ماست پرچرب ژال 2/5 کیلوگرم
8000
7200 تومان
ماست ژال 900گرم
3400
3196 تومان
شیر کم چرب ژال
2500
2325 تومان
شیر پاکتی ژال
1750
1610 تومان
ماست پرچرب 1400گرم ژال
5500
5115 تومان
ماست موسیر ژال
800
700 تومان