لبنیات ژال
تعداد محصولات: 8
ماست پرچرب ژال 2/5 کیلوگرم
9500
9025 تومان
ماست ژال 900گرم
4300
4085 تومان
شیر کم چرب ژال
3000
2850 تومان
شیر پاکتی ژال
2200
2200 تومان
ماست موسیر ژال
1000
1000 تومان