سوهان مصطفی
تعداد محصولات: 38
سوهان گزی بزرگ مصطفی مقامی
27000 تومان
سوهان رولتی مصطفی مقامی
27000 تومان
رول سوهان کوچک مصطفی مقامی
18000 تومان
سوهان شکلاتی مصطفی مقامی
17000 تومان
کیک سوهان مصطفی مقامی
15000 تومان
سوهان کنجدی کوچک مصطفی مقامی
17000 تومان
سوهان آجیلی مصطفی مقامی
24000 تومان
سوهان حریر پسته مصطفی مقامی
17000 تومان
گز پسته بادام زعفرانی 50% مصطفی
18000 تومان
سوهان کادویی طرح لاله مصطفی مقامی
27000 تومان
سوهان کادویی طرح اسلیمی
33000 تومان
گز پسته ای 40% مصطفی مقامی
13000 تومان
گز پسته بادام زعفرانی 50% مصطفی
13000 تومان
باسلوق مصطفی مقامی
20000 تومان
سوهان باقلوایی مصطفی مقامی
17000 تومان
سوهان حبه ای مصطفی مقامی
14000 تومان
گز پسته ای 40% مصطفی مقامی
18000 تومان
سوهان ریزه مصطفی مقامی
11000 تومان
سوهان نارگیل پسته ای مصطفی مقامی
17000 تومان
سوهان باقلوایی مصطفی مقامی
33000 تومان
سوهان لقمه ای مصطفی مقامی
33000 تومان
سوهان گل مجلسی مصطفی مقامی
33000 تومان
سوهان سکه ای مصطفی مقامی
27000 تومان
حلوا مخلوط با مغز پسته مصطفی مقامی
25000 تومان
دسر سوهان مصطفی مقامی
10000 تومان
حلوا زعفرانی مصطفی مقامی
16000 تومان
رول سوهان بزرگ مصطفی مقامی
27000 تومان
سوهان گزی کوچک مصطفی مقامی
17000 تومان
سوهان گز پسته ای مصطفی مقامی
13000 تومان
سوهان باقلوایی مصطفی مقامی
27000 تومان
سوهان لقمه ای مصطفی مقامی
27000 تومان
سوهان سکه ای مصطفی مقامی
17000 تومان