شیرین نوین
تعداد محصولات: 34
دسر کیک روشه
1500
1500 تومان
کیک کاکائویی برانی
500
500 تومان
کیک شکلاتی وانیلی کیت کیک
700
700 تومان
کیک پرتقالی بارنیتا
3000
3000 تومان
کیک کاکائویی مخصوص بارنیتا
3000
3000 تومان
کیک مخلوط مخصوص بارنیتا
3000
3000 تومان
کیک کاکائویی پوند شیرین نوین
2000
2000 تومان
ویفر شکلاتی تندیس
500
500 تومان
کیک شیرکاکائو چارلی شیرین نوین
2000
2000 تومان
کیک کاکائو وانیلی مخصوص هوم کیک
700
700 تومان
کیک براونی دوقلو شیرین نوین
1000
1000 تومان
ویفر شکلاتی تندیس
300
300 تومان
ویفر دو قلو بارسیتا شیرین نوین
500
500 تومان