چی توز
تعداد محصولات: 56
چیپس ساده نمکی چی توز
1500
1500 تومان
پفک چی توز موتوری خانواده
3000
3000 تومان
چیپس فلفلی چی توز
1500
1275 تومان
اسنک حلقه ای چی توز
1000
1000 تومان
پفک چی توز موتوری متوسط
1000
1000 تومان
چیپس خلال چی توز متوسط
4000
3600 تومان
کتل چیپس نمک دریایی چی توز
1500
1500 تومان
کتل چیپس سرکه نمکی چی توز
1500
1500 تومان
کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
1500
1500 تومان
پفک کرانچی پنیری چی توز
1000
850 تومان
چیپس کچاپ چی توز
1500
1275 تومان
چیپس خلال سیب زمینی چی توز کوچک
2000
1800 تومان
سوپر چیپس سیب زمینی چی توز بزرگ
5000
5000 تومان
چیپس لیمویی چی توز
1500
1500 تومان
اسنک کرانچی فلفلی چی توز
1000
850 تومان
چی پف بالشتی چی توز
1000
850 تومان
استیک خلالی کچاپ چی توز
1000
850 تومان
سوپر چیپس نمکی چی توز
2000
2000 تومان
اسنک توپی چی توز
1000
1000 تومان
چی پف چی توز بزرگ
1000
850 تومان
چيپس پياز جعفری چی توز
1500
1275 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز
1500
1275 تومان
اسنک موتوری چی توز بزرگ
2000
2000 تومان
اسنک طلايی چی توز
1000
1000 تومان
پاپ کرن کچاپ چی توز
1000
1000 تومان
چیپس سیب زمینی نمکی چی توز
9000
9000 تومان
پاپ کرن پنیری چی توز
1000
1000 تومان
اسنک چرخی چی توز
1000
850 تومان
کریسپی چیپس نمک دریایی چی توز
1500
1500 تومان
پاپ کرن سرکه ای چی توز
1000
1000 تومان
پاپ چیپس سرکه بالزامیک چی توز
2000
2000 تومان
کتل چیپس پنیر ناچو چی توز
1500
1500 تومان
اسنک طلایی چی توز بزرگ
2000
2000 تومان