چی توز
تعداد محصولات: 64
چیپس ساده نمکی چی توز
2000
2000 تومان
پفک چی توز موتوری خانواده
4000
4000 تومان
چیپس فلفلی چی توز
2000
2000 تومان
اسنک حلقه ای چی توز
2000
2000 تومان
پفک چی توز موتوری متوسط
1500
1500 تومان
چیپس خلال چی توز متوسط
5000
4500 تومان
کتل چیپس نمک دریایی چی توز
2000
2000 تومان
کتل چیپس سرکه نمکی چی توز
2000
2000 تومان
کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
1500
1500 تومان
چی پلت سرکه ای چی توز
1500
1500 تومان
پفک کرانچی پنیری چی توز
1000
850 تومان
چیپس کچاپ چی توز
2000
2000 تومان
چی پلت کچاپ چی توز
1500
1500 تومان
سوپر چیپس سیب زمینی چی توز بزرگ
6000
6000 تومان
چیپس لیمویی چی توز
1500
1500 تومان
اسنک کرانچی فلفلی چی توز
1000
850 تومان
چی پف بالشتی چی توز
2000
2000 تومان
استیک خلالی کچاپ چی توز
2000
2000 تومان
سوپر چیپس نمکی چی توز
2500
2500 تومان
اسنک توپی چی توز
2000
2000 تومان
چی پف چی توز بزرگ
2000
2000 تومان
چيپس پياز جعفری چی توز
2000
2000 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز
2000
2000 تومان
اسنک موتوری چی توز بزرگ
2500
2500 تومان
اسنک طلايی چی توز
1500
1500 تومان
پاپ کرن کچاپ چی توز
1000
1000 تومان
چیپس سیب زمینی نمکی چی توز
9000
9000 تومان
اسنک چرخی چی توز
2000
2000 تومان
کریسپی چیپس نمک دریایی چی توز
2000
2000 تومان
کریسپی چیپس پنیر چدار و خامه چی توز
1500
1500 تومان
کریسپی چیپس فلفل هالوپینو چی توز
1500
1500 تومان
پاپ کرن سرکه ای چی توز
1000
1000 تومان
پاپ چیپس سرکه بالزامیک چی توز
2000
2000 تومان
پاپ چیپس چدار و خامه ترش چی توز
2000
2000 تومان
بادام زمینی با روکش هالوپینو چی توز
1000
1000 تومان
کتل چیپس پنیر ناچو چی توز
1500
1500 تومان
اسنک طلایی چی توز بزرگ
2500
2500 تومان
بادام زمینی تخم مرغی چی توز
500
500 تومان
شوکودانه چی پف
500
500 تومان
چیپس پاپ هالوپینو چی توز
2000
2000 تومان