چی توز
تعداد محصولات: 68
پفک چی توز موتوری خانواده
4000
4000 تومان
چیپس فلفلی چی توز
2000
2000 تومان
اسنک حلقه ای چی توز
2000
2000 تومان
پفک چی توز موتوری متوسط
1500
1500 تومان
کتل چیپس نمک دریایی چی توز
2000
2000 تومان
کتل چیپس سرکه نمکی چی توز
2000
2000 تومان
کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
2000
2000 تومان
پفک کرانچی پنیری چی توز
2000
2000 تومان
پفک کرانچی تند و اتشین چی توز
2000
2000 تومان
چیپس خلال سیب زمینی چی توز کوچک
2500
2500 تومان
چیپس لیمویی چی توز
2000
2000 تومان
اسنک کرانچی فلفلی چی توز
2000
2000 تومان
چی پف بالشتی چی توز
2000
2000 تومان
مغز تخمه هندوانه چی توز
2000
2000 تومان
مغز تخمه کدو چی توز
2500
2500 تومان
سوپر چیپس نمکی چی توز
2500
2500 تومان
چی پف چی توز بزرگ
2000
2000 تومان
چيپس پياز جعفری چی توز
2000
2000 تومان
چیپس سرکه نمکی چی توز
2000
2000 تومان
اسنک موتوری چی توز بزرگ
2500
2500 تومان
اسنک طلايی چی توز
1500
1500 تومان
پاپ کرن کچاپ چی توز
1000
1000 تومان
اسنک چرخی چی توز
2000
2000 تومان
کریسپی چیپس نمک دریایی چی توز
2000
2000 تومان
کریسپی چیپس پنیر چدار و خامه چی توز
2000
2000 تومان
پاپ چیپس چدار و خامه ترش چی توز
3000
3000 تومان
کتل چیپس پنیر ناچو چی توز
2000
2000 تومان
اسنک طلایی چی توز بزرگ
2500
2500 تومان
پسته نمکی چی توز
5000
5000 تومان
چیپس پاپ هالوپینو چی توز
3000
3000 تومان