ب . آ
تعداد محصولات: 21
بیفتک همبرگر 90درصد ب.آ
24980
23731 تومان
همبرگر 90 درصد ب.آ
18320
17037 تومان
ميگو سوخاری ب.آ
13000
12350 تومان
کتف و بال زعفرانی ب.آ
13600
12648 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ
14080
12390 تومان
کباب لقمه 70 درصد ب.آ
15000
13950 تومان