ب . آ
تعداد محصولات: 21
بیفتک همبرگر 90درصد ب.آ
24980
23731 تومان
کوردون بلو ب.آ
15390
14312 تومان
همبرگر 90 درصد ب.آ
18320
17037 تومان
ميگو سوخاری ب.آ
13000
12350 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب.آ
8500
8075 تومان
کتف و بال زعفرانی ب.آ
13600
12648 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرم
8570
7970 تومان
فيله سوخاری مرغ ب.آ
15920
14805 تومان
شنیتسل مرغ ب.آ
18120
16851 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرم
15000
14250 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب.آ
8630
8198 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ
14080
12390 تومان
ناگت گوشت منجمد ب.آ
8690
8081 تومان
کباب لقمه 70 درصد ب.آ
15000
13950 تومان