ب . آ
تعداد محصولات: 21
بیفتک همبرگر 90درصد ب.آ
21680
20162 تومان
کوردون بلو ب.آ
15390
14312 تومان
همبرگر 90 درصد ب.آ
16800
14784 تومان
ميگو سوخاری ب.آ
12880
11978 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب.آ
8090
7523 تومان
کتف و بال زعفرانی ب.آ
13600
12648 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرم
7870
6689 تومان
فيله سوخاری مرغ ب.آ
15160
13340 تومان
شنیتسل مرغ ب.آ
17560
15452 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرم
13620
11577 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب.آ
8440
8018 تومان
کوکو سیب زمینی منجمد ب.آ
9840
8659 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ
14080
12390 تومان
کباب لقمه 70 درصد ب.آ
14330
12610 تومان