ب . آ
تعداد محصولات: 20
همبرگر 90 درصد ب.آ
16800
14784 تومان
کتف و بال زعفرانی ب.آ
13000
12090 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرم
7870
6689 تومان
فيله سوخاری مرغ ب.آ
15160
13340 تومان
شنیتسل مرغ ب.آ
17560
15452 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرم
13620
11577 تومان
فلافل پخته منجمد ب.آ
7870
6925 تومان
کوکو سیب زمینی منجمد ب.آ
9840
8659 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ
14080
12390 تومان
کوکو سبزی منجمد ب.آ
9610
9129 تومان