مهراد
تعداد محصولات: 7
زیتون بی هسته مهراد 1000گرم
22200
19980 تومان
زیتون پرورده مهراد 500 گرم
16500
14850 تومان
زیتون ورقه شده مهراد
19000
19000 تومان
کنسرو زیتون پرورده مهراد
2000
1800 تومان
زیتون سبز فرایند شده با هسته مهراد
20700
18630 تومان
کنسرو زیتون پرورده مهراد 230 گرم
9200
8280 تومان