سبزان
تعداد محصولات: 13
پاستا باطعم گوجه و ریحان سبزان
3200
2976 تومان
پاستا پنیر و ادویه کاری سبزان
3200
2976 تومان
پاستا پنیر پیتزا و سبزیجات بهاری سبزان
3200
2976 تومان
پاستا باطعم کچاپ سبزان
3200
2976 تومان
ادویه کاری سبزان
4800
4800 تومان