تحفه
تعداد محصولات: 13
فیله هوکی تحفه
21500
18490 تومان
فیله شوریده تحفه
35000
35000 تومان
ماهی قزل آلا شکم خالی تحفه
26500
23850 تومان