کاله
تعداد محصولات: 72
ماست سون 2.5 درصد چربی
14700
14700 تومان
پنیر لبنه انا کاله
6400
6080 تومان
پنیر سفید پنج ستاره آمل کاله
7900
7347 تومان
پنیر لبنه انا کاله 180 گرم
3600
3420 تومان
پنیر کم چرب امل کاله 400 گرم
7900
7663 تومان
پنیر پنج ستاره امل کاله کوچک
2300
2300 تومان
ماست چکیده موسیر کاله 250 گرم
3100
2945 تومان
ماست ناری کفیر کاله
11500
10925 تومان
دوغ کفیر ناری کاله
4800
4560 تومان
دوغ گازدار کاله
5500
5225 تومان
پنیر خامه ای کاله
2200
2112 تومان
ماست سون دبه ای کاله
13500
13500 تومان
ماست کم چرب کفیر
10900
10137 تومان
دوغ بدون گاز کاله
4200
4200 تومان