کاله
تعداد محصولات: 72
ماست سون 2.5 درصد چربی
11300
11300 تومان
پنیر لبنه انا کاله
5300
4929 تومان
پنیر سفید پنج ستاره آمل کاله
6400
5952 تومان
پنیر لبنه انا کاله 180 گرم
3000
2790 تومان
پنیر کم چرب امل کاله 400 گرم
6400
5952 تومان
پنیر پنج ستاره امل کاله کوچک
1700
1564 تومان
ماست چکیده موسیر کاله 500 گرم
4700
4371 تومان
ماست چکیده موسیر کاله 250 گرم
2500
2325 تومان
پنیر خامه ای کاله
1800
1674 تومان
ماست کم چرب سون کاله
5600
5432 تومان
ماست سون دبه ای کاله
11300
11300 تومان