لبنیات عالیس
تعداد محصولات: 25
دوغ گرمادیده عالیس
4250
3570 تومان
نوشیدنی گازدار گندم و لیمو عالیس
3200
3200 تومان
نوشیدنی گازدار لیمویی عالیس
3200
2304 تومان
نوشیدنی گازدار هلو عالیس
3200
2304 تومان
دوغ نعناع عالیس
1000
850 تومان
نوشیدنی گازدار آناناس عالیس
3200
2304 تومان