لبنیات عالیس
تعداد محصولات: 25
دوغ گرمادیده عالیس
3800
2926 تومان
نوشیدنی گازدار گندم و لیمو عالیس
2800
2800 تومان
نوشیدنی سیب گازدار عالیس
3200
3200 تومان
نوشیدنی گازدار استوایی عالیس
3200
2304 تومان
نوشیدنی گازدار لیمویی عالیس
3200
2304 تومان
نوشیدنی گازدار کلاسیک گندم عالیس
2800
2520 تومان
دوغ نعناع عالیس
1000
850 تومان
نوشیدنی گازدار آناناس عالیس
3200
2304 تومان
نوشیدنی گازدار آلبالو عالیس
3200
3200 تومان