• محدوده قیمت
 • سازنده
 • نوع
 • حذف فیلتر ها
  بخش فیلتر ها برای دسترسی آسان
  چیپس و پفک و پاپ کرن
  تعداد محصولات: 123
  چیپس ساده نمکی چی توز
  1500
  1500 تومان
  چیپس خلال چی توز متوسط
  4000
  3600 تومان
  چیپس خلال سیب زمینی چی توز کوچک
  2000
  1800 تومان
  سوپر چیپس نمکی چی توز
  2000
  2000 تومان
  اسنک پنیر و سبزیجات چاکلز
  1000
  800 تومان
  اسنک چرخی چی توز
  1000
  850 تومان
  چیپس فلفلی مزمز
  1500
  1275 تومان
  اسنک حلقه ای چی توز
  1000
  1000 تومان
  کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
  1500
  1500 تومان
  چی پف بالشتی چی توز
  1000
  850 تومان
  اسنک فنری چاکلز کوچک
  1000
  800 تومان
  اسنک جادويی چاکلز
  1000
  800 تومان
  اسنک توپی چی توز
  1000
  1000 تومان
  اسنک پنیری چاکلز
  1000
  800 تومان
  اسنک مینی لینا
  500
  500 تومان
  اسنک طلايی چی توز
  1000
  1000 تومان
  پاپ کرن کچاپ چی توز
  1000
  1000 تومان
  اسنک کرانچی فلفلی چی توز
  1000
  850 تومان
  پفک کرانچی تند و اتشین چی توز
  1000
  850 تومان
  کتل چیپس سرکه نمکی چی توز
  1500
  1500 تومان
  چیپس کچاپ چی توز
  1500
  1275 تومان
  پاپ کرن سرکه ای چی توز
  1000
  1000 تومان
  کریسپی چیپس نمک دریایی چی توز
  1500
  1500 تومان
  چيپس پياز جعفری چی توز
  1500
  1275 تومان
  استیک خلالی کچاپ چی توز
  1000
  850 تومان
  پفک کرانچی پنیری چی توز
  1000
  850 تومان
  اسنک طلایی چی توز بزرگ
  2000
  1700 تومان
  پفک چی توز موتوری متوسط
  1000
  1000 تومان
  اسنک موتوری چی توز بزرگ
  2000
  1800 تومان