• محدوده قیمت
 • سازنده
 • نوع
 • حذف فیلتر ها
  بخش فیلتر ها برای دسترسی آسان
  چیپس و پفک و پاپ کرن
  تعداد محصولات: 153
  اسنک چرخی چی توز
  2000
  2000 تومان
  اسنک طلايی چی توز
  1500
  1500 تومان
  پاپ کرن کچاپ چی توز
  1000
  1000 تومان
  اسنک کرانچی فلفلی چی توز
  2000
  2000 تومان
  پفک کرانچی تند و اتشین چی توز
  2000
  2000 تومان
  کریسپی چیپس پنیر چدار و خامه چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس سرکه نمکی چی توز
  2000
  2000 تومان
  کتل چیپس سرکه نمکی چی توز
  2000
  2000 تومان
  کریسپی چیپس نمک دریایی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چيپس پياز جعفری چی توز
  2000
  2000 تومان
  پفک کرانچی پنیری چی توز
  2000
  2000 تومان
  پفک چی توز موتوری متوسط
  1500
  1500 تومان
  اسنک موتوری چی توز بزرگ
  2500
  2500 تومان
  اسنک حلقه ای چی توز
  2000
  2000 تومان
  پیکوتک بالشتی مغزدار توت فرنگی تک
  7300
  5986 تومان
  کتل چیپس پنیر ناچو چی توز
  2000
  2000 تومان
  پفک چی توز موتوری خانواده
  4000
  4000 تومان
  اسنک طلایی چی توز بزرگ
  2500
  2500 تومان
  کتل چیپس نمک دریایی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چی پف بالشتی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چی پف چی توز بزرگ
  2000
  2000 تومان
  بوشار کره ای لینا
  1000
  1000 تومان
  لیناپف پنیری لینا
  1000
  1000 تومان
  سوپر چیپس سیب زمینی چی توز بزرگ
  6000
  6000 تومان
  کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس فلفلی چی توز
  2000
  2000 تومان
  سوپر چیپس نمکی چی توز
  2500
  2500 تومان
  چیپس لیمویی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس خلال سیب زمینی چی توز کوچک
  2500
  2500 تومان
  پاپ چیپس چدار و خامه ترش چی توز
  3000
  3000 تومان
  اسنک لوله ای لینا
  1000
  1000 تومان
  چیپس پاپ هالوپینو چی توز
  3000
  3000 تومان