• محدوده قیمت
 • سازنده
 • نوع
 • حذف فیلتر ها
  بخش فیلتر ها برای دسترسی آسان
  چیپس و پفک و پاپ کرن
  تعداد محصولات: 158
  اسنک چرخی چی توز
  2000
  2000 تومان
  اسنک طلايی چی توز
  1500
  1500 تومان
  اسنک کرانچی فلفلی چی توز
  2000
  2000 تومان
  پفک کرانچی تند و اتشین چی توز
  2000
  2000 تومان
  کتل چیپس سرکه نمکی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس کچاپ چی توز
  2000
  2000 تومان
  کریسپی چیپس نمک دریایی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چيپس پياز جعفری چی توز
  2000
  2000 تومان
  استیک خلالی کچاپ چی توز
  2000
  2000 تومان
  پفک کرانچی پنیری چی توز
  2000
  2000 تومان
  اسنک موتوری چی توز بزرگ
  2500
  2500 تومان
  پفک چی توز موتوری خانواده
  4000
  4000 تومان
  کتل چیپس نمک دریایی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چی پف بالشتی چی توز
  2000
  2000 تومان
  کتل چیپس فلفل هالوپینو چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس فلفلی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس لیمویی چی توز
  2000
  2000 تومان
  چیپس خلال چی توز متوسط
  5000
  4750 تومان
  چیپس خلال سیب زمینی چی توز کوچک
  2500
  2500 تومان