• محدوده قیمت
 • سازنده
 • نوع
 • حذف فیلتر ها
  بخش فیلتر ها برای دسترسی آسان
  محصولات نیمه پخته و منجمد
  تعداد محصولات: 44
  کتف و بال زعفرانی ب.آ
  13000
  12090 تومان
  فلافل منجمد هایزم
  10000
  7500 تومان
  خلال سیب زمینی نیمه آماده لاوی
  7800
  6630 تومان
  فلافل پخته منجمد ب.آ
  7870
  6925 تومان
  کوکو سیب زمینی منجمد ب.آ
  9840
  8659 تومان
  ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرم
  7870
  6689 تومان
  همبرگر 30 درصد نیان
  6700
  5896 تومان
  ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرم
  13620
  11577 تومان
  همبرگر 60 درصد ب.آ
  14080
  12390 تومان
  کوکو سبزی منجمد ب.آ
  9610
  9129 تومان
  ناگت گوشت منجمد ب.آ
  8440
  7427 تومان
  شنیتسل مرغ ب.آ
  17560
  15452 تومان
  فيله سوخاری مرغ ب.آ
  15160
  13340 تومان
  همبرگر 90 درصد ب.آ
  16800
  14784 تومان